Wheels of Genesis

Ontvangen en verdelen van Kennis der Grote Hemelsferen.

De Wheels of Genesis zijn instrumenten waarmee men een verhoogde trilling kan bereiken. Alle Wheels of Genesis ontvangen en geven de kennis van de Grote Kosmische Sfeer door. De Grote Kosmische Sfeer is het Kosmische Energiesysteem dat de Aarde omringt. Door de dynamiek van de draaiing die in dit Grote Kosmische Wheel ontstaat, worden licht en energie getransformeerd en aan de aarde overgedragen. Ieder Wheel of Genesis heeft een specifieke functie en een bijzondere rol bij het herstellen van harmonie, vitaliteit en meer. De Wheels of Genesis Circle of Rotations of BioGenesis kunnen op het lichaam worden gedragen. Je kunt helemaal tot rust komen binnen de. Werken of slapen of gewoon zijn binnen deze Circle of Wheels is zuiverend en harmoniserend voor ons spirituele, emotionele, mentale en fysieke lichaam en we hervinden de balans wat ruimte biedt voor alles wat Licht en Liefde is. U kunt buitengewone resultaten bereiken als u dagelijks in een cirkel met alle 27 Wheels of Genesis gaat zitten. Het verblijven binnen de Circel of Wheels van BioGenesis zorgt voor rust en vult uw zenuwstelsel met licht en energie, wat het zuivert van belastende zware vibraties. Op cellulair niveau worden processen versneld tot perfectie. Het verblijven in deze BioGenesis Circel of Rotation roept de herinnering aan perfectie tot leven en brengt haar naar het licht. Een complete set Wheels of Genesis bestaat uit 27 verschillende Wheels. Ze hebben negen verschillende kleuren en er zijn drie verschillende variaties.

Elke kleur bestaat uit één:

  • Progressie Wheel De draaiingen gaan met de klok mee en liggen aan één zijde verhoogd op het Wheel. Het staat voor het versnellen en een vooruitgang van groei in een positieve richting.
  • Transformatie Wheel De draaiingen gaan tegen de klok in en liggen ingeslepen in één zijde van de Wheel. Het bewerkstelligt een verandering, een correctie.
  • Regeneratie Wheel Heeft een combinatie van beide draairichtingen, d.w.z. aan de ene kant bevinden zich verhoogde, met de klok meedraaiende spiralen, aan de andere kant ingeslepen tegen de klok in draaiende spiralen. Zij vullen een leegte, repareren en werken herstellend.