Disclaimer

De informatie en het aanbod  van de BioGenesis & Biotac Tachyon producten en de  voedingssupplementen voor een optimale gezondheid op deze website is door Yanini.nl  met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.  Op de pagina’s van Yanini.nl zijn links naar andere websites en interne links opgenomen. Alle informatie op de website en in de producten zijn vrijblijvend, zodat aan de inhoud en de links op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Alle intellectuele eigendomsrechten  op de website yanini.nl zijn van de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan zonder toestemming om de informatie te kopiëren of openbaar te maken zonder toestemming.

Via onze website is het mogelijk om te reageren op artikelen, indien je daar gebruik van maakt worden jouw gegevens NOOIT met derden gedeeld, Yanini.nl hecht waarde aan jouw privacy!

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De informatie en producten op deze webpagina is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg of behandeling. Niets kan je arts of een andere zorgverlener vervangen. Wij adviseren je te overleggen met jouw arts, of zorgverstrekker wanneer je gezondheidsklachten hebt!

De adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen. De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid en vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven.

Hoewel uiterste zorg wordt besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de informatie op de website van Yanini, is het onverhoopt niettemin mogelijk dat de informatie geheel of ten dele achterhaald, incompleet of niet (langer) correct is.

Yanini / BioGenesis LLc Biotac Tachyon aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade als gevolg van welk gebruik dan ook van de aangeboden informatie, daaronder vanzelfsprekend mede begrepen informatie van internetsites en/of andersoortige informatiebronnen van derden, waardoor middels de website toegang tot kan worden verkregen. Aan de inhoud van de aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.