Vitaliteit, enorme vitaliteit om de wereld om zich heen te voeden