Scheppingsproces, bezielt het hele Scheppingsproces