Relaties, geeft begrip van de relaties waarin men zich bevindt