Leven, stelt het leven in staat om oneindig veel vormen aan te nemen