Goddelijke stem, bevordert aandacht voor de innerlijke Goddelijke stem