Gevaar, komt tussenbeide als men van de juiste koers afwijkt