Expressie/ uitdrukking, stelt de Ziel in staat zichzelf uit te drukken in vorm