Evenwicht, brengt evenwicht bij impressies in het geheugen