De voorgeschiedenis

(Het volgende verhaal werd opgeschreven door Gisela Kroeger Hoffman, dochter van Hanna Kroeger, oprichtster van Kroeger Herbs)

In het begin van de jaren ‘70 ging Hanna Kroeger diensten houden voor haar Chapel of Miracles in een klein kippenhok dat achter haar woning stond. Ze was met de kapel begonnen, zodat haar kleinkinderen een plek zouden hebben waar ze iets over God konden leren. Vaak werden de eenvoudige diensten alleen bijgewoond door het gezin van Hanna en het gezin van Linda en Bob Demaray.

Op een zondag verscheen er een vreemdeling in de deur van de kapel. Hij droeg een prachtig gewaad en hij benaderde iedereen die aanwezig was persoonlijk. Hij vertelde hen welke gaven van de Heilige Geest ze bezaten. Na de dienst liep hij op Linda toe en zei haar, dat ze haar achtjarige dochtertje Cindy moest geloven, wanneer ze vertelde dat ze dingen zag.

Hij zei tegen Linda dat Cindy bijzonder Licht aan de wereld zou brengen. Daarna verdween hij; er had geen auto op de parkeerplaats gestaan waarmee hij had kunnen wegrijden en de weg die hij had kunnen aflopen was verlaten. ‘Hij is een heilige, hij is een heilige‘ bleef Hanna alsmaar zeggen. ‘Luister naar hem, want hij is een heilige‘. Linda, haar man en Hanna hielden hun belofte en koesterden Cindy. Hanna nam haar vaak mee de tuinen in om de natuurwezens te bezoeken en om te praten over de engelen die Cindy zag.

In oktober 1997, Cindy was toen getrouwd en had twee kinderen, verscheen er een verheven wezen in haar huis, die zichzelf voorstelde als Lantos, een Geascendeerd Meester. Hij was anders dan de andere Hemelse wezens die Cindy gewoonlijk zag, in die zin, dat hij verscheen in een zichtbare, tastbare vorm en direct tot Cindy sprak.

In februari 1999 gaf hij aan Cindy gedetailleerde instructies hoe een Genesis Device gebouwd moet worden. Lantos zei, dat dit toestel gebruikt zou gaan worden om verschillende materialen, zoals glas, te energetiseren en die gebruikt zouden worden om Licht en genezing te brengen aan de mensen.

Lantos blijft Cindy nog steeds twee tot drie keer per week bezoeken.

Hij gaf zijn goedkeuring voor de glazen voorwerpen die Cindy kreeg van een Duitse glasfabrikant en soms gaf hij aanwijzingen om het ontwerp te veranderen.

Hij vertelde haar de bedoeling van elk voorwerp, welke naam hij daaraan wilde geven en hoe het ‘getraind‘ moest worden in het Genesis Device.