Chair of Genesis

In 1999, when Lantos was telling Cindy about the various Tools of BioGenesis, he mentioned that in the future we would have an Acceleration Chair. But, he did not say when it would come, or what it would do.

Then, in August, 2007, Lantos told Cindy that it was time to start developing the BioGenesis Acceleration Chair. A couple weeks later, he referred to this as the Chair of Genesis:

“Greetings, Dear Ones. We are blessed by a wave of energy and organizing power. This upsurge of Light and Energy has been generated by the desires of the Great Beings of Light. These Great Beings of Light are preparing the pathway for the blessed Chair of Genesis. The Chair of Genesis is a Supreme Tool of BioGenesis. This Tool of BioGenesis will not be found in households. This Tool of BioGenesis is for the Nation…. We are very blessed to have the guidance and direction of the Great Beings of Light…. Our focus now is on our Supreme Tool of BioGenesis.”

–Ascended Master Lantos

BioGenesis instrumenten

Met het ontstaan van de  BioGenesis Tools  wordt aan de mensheid sinds 1999 de mogelijkheid geboden om licht in hun leven en in de wereld te brengen. De BioGenesis energie vertegenwoordigt het licht, die aan alle basisintelligentie van de verwezenlijking ten grondslag ligt. Elk van de BioGenesis hulpmiddelen bevat het geheugen van de originele, perfecte verwezenlijking gevende energie. Dit is de belangrijkste taak van de BioGenesis Lichtinstrumenten die eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken zijn: het herstellen van harmonie op alle niveaus van het leven.

Genesis Acceleration Program® | Chair of Genesis®

De volgende aanbieding die ontwikkeld en ontstaan is volgens de instructies van Master Lantos  is het  Genesis Acceleration Program® (Genesis versnellings Programma). Het hoogtepunt van het programma is de Chair of Genesis® ( De Stoel of Genesis), één punt van het hoogste licht en hoogste energie, waarvan de gevolgen alle lagen van de aarde doordringen. Deze stoel leidt tot een energetische verbinding met de veel hogere energie trilling op de niveaus van de opgestegen meesters en lichtwezens. Alle cellen van het lichaam worden voor de volledige straling van het Genesis Licht geopend zodat elke deelnemer op de Chair of Genesis het ontstaan van de oneindigheid van dit licht ontvangt en opnemen kan.

Er zijn op dit moment wereldwijd  twee Chairs of Genesis: één op het landgoed van Peaceful Meadow Retreat in Boulder/Colorado, USA, , en één The Seat of Eternal Light for all Mankind™ in Honolulu, Hawaii, USA.

Seat of Eternal Light for all Mankind

David Demaray en Vera Hegeman at the Great Central Translator

David Demaray en Vera Hegeman at the Great Central Translator

Grote Centrale Translator

Met de Seat of Eternal Light ( de Zetel van het Eeuwige Licht )in Honolulu (Hawaii) begint er  een nieuw tijdperk. Deze plaats is door de permanente aanwezigheid van Hoge Lichtwezens, de kennis van het eeuwige licht, de thuishaven. Van daaruit wordt door de Grote Centrale Translator het Eeuwige Licht uitgezonden over de hele planeet Aarde. De Grote Centrale Translator is een bijna drie meter hoge sculptuur van Koa- hout, dat in proportie en qua vorm gelijk is aan de BioTranslator.

Elke individuele Pendant of Eternal Light zal het signaal van de Grote Centrale Translator in Hawaii buitengewoon verhogen en versterken. En dat is tegenwoordig onze taak: het Eeuwige Licht doen herleven.

Een hoogtepunt voor elke deelnemer aan het Genesis Acceleration Program in Hawaï is een klein flesje Elixir of Life.

Elixir of Life

Het Elixir of Life is een water dat op deze plek, door de Hoge Lichtwezens voor elke persoon geïnitialiseerd wordt. Het hersteld het geheugen van de lichaamscellen, aan het Eeuwige Licht en de daaraan verbonden vervulling en een perfect functioneren. De voorbestemde weg wordt verlicht.

De Pendant of Eternal Light en de Elixir of Life worden op de The Seat of Eternal Light For All Mankind  geïnitialiseerd.