Beinvloeding, overgevoelig voor invloeden van buitenaf