Atlantis & BioGenesis

image003Vele wetenschappers zeggen er is geen tastbaar bewijs dat Atlantis bestaan heeft, echter voor vele anderen is het een duidelijke zaak. Atlantis is zo‘n 10.000 jaar vóór Christus ten onder gegaan. Af en toe zie je iets in de media waar wetenschappers of historici zich jaren lang op gericht hebben en onderzoek naar hebben gedaan. Vaak onderzoeken ze de legendes en mythes (bijvoorbeeld Plato) en in sommige gevallen oude natuurmonumenten. Soms worden er in bepaalde zeegebieden vondsten gedaan die inderdaad bevestigen dat Atlantis heeft bestaan, maar helaas horen we hier weinig over. Wij gaan er vanuit dat Atlantis zo‘n 40.000 jaar heeft bestaan en zich enorm had ontwikkeld op gebied van technologie, kennis en spiritualiteit. In het channelling hieronder, geciteerd uit het boek Atlantis en UFO‘s van Paragnost en medium Daan Akkerman wordt er meer informatie en inzicht gegeven in het leven van de Atlantiërs.

‘De mens van het nieuwe tijdperk zal een mens zijn van liefde, harmonie en evenwicht. Hij zal deze krachten aanwenden voor het goede, voor het positieve, voor het opbouwende.

Het kunnen weten en doorzien van dit kosmische plan, door de oude informatie van Atlantis, zal de mensheid laten beseffen dat zij in totaliteit een schakel is in het gehele plan en dat het juist daarom zo belangrijk is om zich in de toekomst, in de positiviteit te ontwikkelen, gericht op Het Licht.

Uiteindelijk zal de wereld zien dat ‘zij‘ al haar kennis en informatie ontleent aan de einddagen van Atlantis. Niet dat u mag veronderstellen dat de Atlantiërs veel verder op spiritueel gebied waren dan u bent. Ze hadden een grote rationele kennis en het intellect was hoog, maar het gevoel om dit te gebruiken ontbrak. Zij waren slechts in staat de intellectuele kennis en de rationele kennis door te geven, maar waren niet in staat enig gevoel te tonen. Omdat zij dit niet bezaten, moest er een tijd komen waarin de mensheid het gevoel zou ontwikkelen en wel in de rechter hersenhelft. De gevoelsprikkels zijn in uw tijd der mate sterk in de mensheid ontwikkeld, dat u zich veel verder op het spirituele pad mag noemen dan de Atlantiërs ooit waren. Alles behoort tot het goddelijke plan tot het geheel.‘

Bovenstaande tekst schetst een duidelijk beeld van hetgeen zich afspeelt in het goddelijk plan. Wij allen maken deel uit van dit plan en ervaren dit allen op onze eigen wijze. BioGenesis® is een technologie die miljoenen jaren oud is en voor het laatst gebruikt in Atlantis. Mede door de BioGenesis® technologie kon Atlantis zich op een hoogwaardig niveau van ontwikkelde technologie en begaafdheid ontwikkelen. Circa 40.000 jaar heeft de Atlantische beschaving geduurd tot dat zij circa 12.000 jaar geleden ten onder ging.

Maar wat is BioGenesis® nu eigenlijk?

De BioGenesis energie, energie die alles schept, onderhoudt en verandert, zowel op het individuele vlak als op het niveau van het universum. Alles is in volmaakte harmonie met elkaar en gericht op volmaakte vrede en evenwicht. Het zijn de natuurwetten die ervoor zorgen dat de schepping − en alles wat daarin is − ontstaat en zich ontwikkelt, zich uitbreidt en verandert op een evolutionaire, levens bevorderlijke manier.

Deze energie vindt zijn oorsprong dus aan het begin van de schepping. Hier is alles in volmaakte harmonie met elkaar. Er zijn geen afwijkingen, geen strubbelingen, ziektes, tegenslagen, etc. Alles is in volmaakt evenwicht.