Negativiteit, het loslaten van negativiteit(eeuwenlang opgeslagen)