Kies voor jezelf en de liefde deze zomer.

Kies voor Jezelf en de Liefde deze zomer.

Alles wat niet op liefde stoelt zal open gebroken en omver gegooid worden. Ego en negatieve gedachten uit het oude matrixpatroon worden ons glashelder gepresenteerd. Iedere bewuste zielengeboorte die een stap in de richting van de 5e dimensie heeft gezet, ondergaat een diepe reiniging en een reset. De tijd is rijp!

Dit proces laat geen ruimte meer over voor half werk, om  jezelf of een ander voor de gek houden, voor uitstel of voor een bagatelliseren van zaken die van essentieel belang zijn op weg naar Zelfrealisatie en Ascensie. We zullen aan alle kanten aangesproken worden om onszelf te openen voor onze ware, Goddelijke essentie.

De lessen die we daarvoor aangereikt krijgen bij dit proces komen uit de allerhoogste Liefdessferen.

Reusachtig zielenwerk

Voordat er grote verschuivingen vorm gegeven worden, zullen we er eerst zelf innerlijk klaar voor moeten zijn. En dat is geen sinecure. Dit is een groots zielenwerk, dat ons zal verbinden met het Christus bewustzijnsraster om en in de aarde. Om alle delen van onszelf dáár mee verbonden te weten, zullen we alle andere delen in onszelf gaan ontmoeten die zich nog niet verbonden voelen met dit prachtige Liefdesnetwerk.

Dit betreft ALLE facetten van onze persoonlijkheid die ooit gekaapt, misleid, misbruikt, ontkracht en verkracht zijn. Waar we onze goddelijke komaf zijn vergeten, onder dwang ontkend of verloochend hebben, geraakten we in het web van donkere energieën dat ooit om de aarde heen lag. Het zijn de delen die gevoelig zijn voor alles wat berust op angst, ongeloof, zelftwijfel, minderwaardigheidsgevoelens, macht en autoriteit. Vaak voelen deze delen zich in de steek gelaten door de Lichtwereld. Nagenoeg elk mens draagt delen in zich die ervan overtuigd zijn (nadat het ons is ingeprent) dat het God zelf was die ons in de steek heeft gelaten omdat we niet gehoorzaamden, niet goed genoeg,, niet sterk of slim genoeg waren om de goddelijke genade nog steeds niet waardig zijn.

Trauma resten opruimen

Het kan een erfenis zijn van eeuwenlange overheersing vanuit verschillende religies. Maar daardoor zul je uiteindelijk altijd terecht komen bij de inprentingen en overtuigingen die de donkere krachten in ons gelegd hebben op op het moment dat wij, in alle openheid en vol vertrouwen vanuit de Eenheid komend, onze eerste traumatische ervaringen hebben meegemaakt in de dualiteit, veroorzaakt door duistere krachten die ons totaal overvallen hebben.

Deze duistere krachten hebben duizenden jaren op onze energieën geteerd (en nog steeds!) die men vanuit angst en pijn begint uit te zenden. Het collectieve angstveld heeft een enorme zuigkracht opgebouwd. Het is belangrijk dat je dat beseft, vooral als je naar je diepste traumalagen afdaalt.

Voordat je met heel je wezen het Goddelijke licht kunt omarmen waaruit jij geschapen bent en wat jij IN WEZEN BENT, zul je eerst alles in jezelf gaan ontmoeten wat nog met die oude duisternis verbonden is. Dat zijn alle gedachten, emoties en handelingen die nog op angst berusten. Elk aards aspect waarin jij jezelf eigenlijk (soms stiekem) nog steeds ziet overleven, waar vertrouwen in de hogere regie ontbreekt en dus jouw ego alles uit de kast haalt om dit in goede banen te leiden, zal zich de komende weken bij je aanmelden.

Angsten doorzien

Het collectieve angstveld wordt momenteel enorm geactiveerd, juist omdat er steeds meer mensen de grote sprong wagen naar de vierde en vijfde dimensie. Daarmee vindt er op kolossaal grote schaal een reiniging plaats die aan niemand voorbij gaat. De kern van de dieptetransformaties rust op een aantal pijlers:

  • De angst voor veroordeling, afwijzing, gewogen en te licht bevonden te worden, te falen.
  • De angst voor een volgende klap, drama, ziekte, en dood;
  • De angst voor verdwalen, zelf-verlies, vernietigd en opgeslokt worden door de duisternis.

Natuurlijk zijn er nog veel meer afgeleiden daarvan, maar de hoofd-emoties en angstgedachten waar we, na getriggerd te worden, in terecht komen zijn terug te voeren naar één van deze velden.

Met het steeds sneller groeiende bewustzijn en de stralende zon op ons hoofd, hart en handen komt alles wat zich nog hiermee verbonden voelt aan het licht. Natuurlijk zijn het illusies, die voortkomen uit het web van leugens dat macht over ons heeft gekregen. Maar om de diepste illusies te kunnen ontmantelen en ook achter je te kunnen laten zul je alles eerst moeten doorvoelen en doorzien. Hoe werkt het in jou? Welke tegenkrachten hebben nog macht over jou? Waarin geloof jij niet dat er hulp voor jou klaar staat vanuit de Lichtwereld? En, een hele belangrijke: in welk opzicht luister jij nog niet echt naar jouw Zelf, naar je hart en naar je lichaam….

Herboren uit een web van leugens

Het is een waarachtige hergeboorte die plaats vindt, zeker in de kringen van Lichtwerkers. Niet dat deze ‘beter’ of ‘verder’ zijn dan mensen die niet met spiritualiteit bezig zijn! In meerdere vorige levens hebben zij vaker de pioniersrol op zich genomen en taken vervuld rondom het behoeden en uitdragen van heilige kennis.

Juist deze Lichtwerkers zijn door de wol van de duistere krachten geverfd, gepokt en gemazeld, en komen oog in oog te staan met wat waarheid is en wat illusie.

Met velen banen we ons momenteel een weg uit het web van leugens. Het is een triomfantelijke Thuiskomst in ons eigen waarachtige liefdesparadijs op aarde! Het is aanschuiven aan de Goddelijke dis van onvoorwaardelijke liefde en overvloedige wijsheid. Kortom, het is het allergrootste wat de mensheid op aarde ooit heeft meegemaakt!

Maar de reis naar dit moment in de geschiedenis is onvoorstelbaar lang en zwaar geweest. Het heeft ALLES van ons gevraagd om dit punt van heilig ontwaken te kunnen bereiken. Geen wonder dat we doodmoe zijn, moegestreden tegen alles wat niet op Liefde berust, ontgoocheld omdat het beloofde land nog steeds niet (of nog maar heel vaag) zichtbaar is, en ontmoedigd omdat er nog zo veel duisternis op Aarde wereld aanwezig is.

Kies voor jezelf

Maar… keer je diep in jezelf. Je hebt tijdens elk moment van verbinding met jezelf een keuze, en jij bent de enige die kan zien naar welke kant het op gaat: naar het licht of naar de duisternis.

Besef dat ALLES wat er nog aan niet-liefde in jou aanwezig is, oorspronkelijk ook NIET bij jou hoort! Alles wat innerlijk naar twijfel, angst, vechten, zorgen maken en overleven leidt is NIET VAN JOU. Het zijn misplaatste overtuigingen, door jouw persoonlijkheid gecreëerd, onder invloed van de ‘fallen beings’, de donkere krachten die de strijd met het Goddelijke licht en de Goddelijke macht zijn aangegaan.

Kies voor jezelf en de liefde deze zomer

WEET dus dat het jouw recht is, en de hemelse zegen heeft om NEE te zeggen tegen alles wat voor jou niet als voedend en liefdevol voelt.

Jij bent onderweg naar meer Licht en meer Liefde, hoe dan ook. Ga voor waarheid, voor openheid en transparantie. Durf onvoorwaardelijk jezelf te zijn. Jij bent met alles erop en eraan om van te houden. Jij verdient alle respect dat je deze hele lange reis tot hier volgehouden hebt, steeds op nieuw terugkerend naar de aarde, steeds weer met jouw Licht het donker tegemoet om daar verlichting te brengen, steeds weer de tegenwerking trotserend van de donkere krachten die niet meer in een goddelijke Bron geloven. Besef dat iedere vorm van tegenwerking die je nu in de leven meent te ervaren, juist nu een aanmoediging is om de laatste illusies in jezelf te gaan doorzien.

Diepe rust en reset vanuit Liefde

Ontmantel de leugens waarop deze illusies gebouwd zijn, en keer je dan nog krachtiger naar de enige waarheid die jou tot een Goddelijk wezen verheft: Liefde.

Rust uit in Liefde. Bevestig naar jezelf hoe lang en zwaar jouw reis is geweest. Zie hoe je huidige leven een soort mini-herhaling en compilatie is geweest van alle oude trauma’s uit vorige levens. Wees als een zachte, verwelkomende Moeder voor jezelf, die haar schoot vol mededogen aanbiedt om in te rusten. Wees als een krachtige en beschermende Vader voor jezelf, in wiens armen jij je veilig kunt openen zodat de allerdiepste pijn uit je weg kan vloeien. Geef jezelf ALLE tijd die je nodig hebt voor wat jij op aarde nog wenst te helen en uit te werken, voordat je jouw goddelijke taken in de wereld weer op pakt.

Leef in Liefde, met jezelf op de allereerste plaats. Pak het zwaard van Waarheid op en besnijd alle leugens die jou nog weghouden bij het goddelijke licht in je hart. Het zijn de laatste loodjes die soms zo zwaar wegen! Maar bedenk dan hoe dichtbij je al bij jouw beloofde land bent. Weet dat alles wat er gebeurt onder leiding staat van de allerhoogste Liefdesbron, en niet kunt stranden in het zicht van de haven.orndat je dit laatste stuk van de reis niet meer op eigen kracht hoeft te doen. Laat je dragen, geef je over, laat de aardse ruimte vrij zodat jouw hogere Zelf door jou heen kan gaan handelen. Maak met alles schoon schip en laat het Goddelijke Plan voor jouw leven zich ontvouwen.

Boodschap van St. Germain

Graag deel ik met jullie nog een deel van een boodschap van St. Germain., voor mij zijn het enorm bemoedigende en heilige woorden.

“Bereid jezelf voor op een beslissende verandering in de manier waarop je naar het leven kijkt, laat ambities los en geef je over aan het hoogste potentieel dat je naar voren kunt brengen. Je kunt alleen groeien van een Ascended Masters-student naar een Ascended Masters Messenger op een REVOLUTIONAIRE MANIER. Wees gevoelig voor “er is iets meer”. Kom naar het punt waar je niet langer veilig hoeft te zijn. Het is een sprong op het pad naar Christus-schap. Loop dat smalle pad als je het potentieel in je goddelijke plan hebt om de open deur te zijn om beslissend nieuws te brengen. Maak de Gouden Eeuw fysiek. Je kunt een elektrode worden die het collectieve bewustzijn kan verhogen en een verandering in materie kan brengen. Het kan niet falen! Stem je nu af. ” St. Germain

English

“Prepare yourself for a decisive shift in the way you look at life. Let go any ambitions and surrender to the highest potential you can bring forth.

You can only grow from an Ascended Masters Student to an Ascended Masters Messenger in a REVOLUTIONARY WAY. Be sensitive to “there is something more”.

Come to the point where you no longer need to be safe. It’s a leap on the path to Christhood. Walk that narrow path when you have the potential in your Divine Plan to be the open door to bring something decisively new.

Make the Golden Age physical. You can become an electrode that can raise the collective consciousness and bring a shift in matter. It can not fail! Tune in now.”

St. Germain