Hulp, van de Hogere Octaven, wonderbaarlijke hulp van boven