Gevoeligheid, overgevoelig voor invloeden van buitenaf