Confrontatie, onevenwichtigheden die ontstaan door